TyEL- ja MEL-vakuutusmaksut 

TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 23,6 prosenttia palkoista vuonna 2014. Edellä mainitussa keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,4 % vuonna 2014.

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

 VuosiMaksu %Työntekijän osuus maksusta
alle 53 v.vähint. 53 v.
2014 24,25,557,05

Palkkasummasta riippuva maksun hoitokustannusosa vastaa taulukon luvuissa suurinta arvoa. Jos yrityksen tai konsernin samassa vakuutusyhtiössä vakuutettu palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, hoitokustannusosa on sitä pienempi, mitä suurempi palkkasumma on. Luvussa ei ole huomioitu maksutappio-osan vaikutusta, joka pienentää vakuutusmaksua. Sopimustyönantajan maksua voi lisäksi alentaa yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva asiakashyvitys. Hyvitys on keskimäärin 0,4 % vuonna 2014.  

Kun työantajan kahden vuoden takainen palkkasumma on yli 1,9365 milj. euroa, maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omat työkyvyttömyystapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin maksuluokkamallissa.

Oikopolut:

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,2 % vuonna 2014. Työntekijän osuus on sama kuin yllä sopimustyönantajilla.

Tilapäinen työnantaja on työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8100 euroa vuonna 2014. Tilapäisen työnantajan maksua ei alenna asiakashyvitys.

MEL-vakuutusmaksu

Merimieseläkelain mukaan peritään eläkevakuutusmaksua 22,8 prosenttia palkoista vuonna 2014. Maksu jakaantuu puoliksi työnantajien (11,4 %) ja työntekijöiden (11,4 %) kesken. Kolmasosa MEL-eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL-vakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Aiheesta muualla:

10.12.2014