TyEL- ja MEL-vakuutusmaksut 

TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkoista vuosina 2015 ja 2016. Edellä mainitussa keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,5 % .

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

 VuosiMaksu %Työntekijän osuus maksusta
alle 53 v.vähint. 53 v.
2016 25,15,707,20
2015 24,75,707,20

Palkkasummasta riippuva maksun hoitokustannusosa vastaa taulukon luvuissa suurinta arvoa. Jos yrityksen tai konsernin samassa vakuutusyhtiössä vakuutettu palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, hoitokustannusosa on sitä pienempi, mitä suurempi palkkasumma on. Luvussa ei ole huomioitu maksutappio-osan vaikutusta, joka pienentää vakuutusmaksua. Sopimustyönantajan maksua voi lisäksi alentaa yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva asiakashyvitys. Hyvitys on keskimäärin 0,5 % vuosina 2015 ja 2016.  

Vuoden 2016 TyEL-maksuun sisältyy 0,4 prosenttiyksikön suuruinen tilapäinen alennus.

Vuonna 2015 työntekijän maksuosuuteen sisältyy 0,05 prosenttiyksikön suuruinen alennus, koska laskelmien mukaan asiakashyvitysten tason arvio vuodelle 2014 oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2014 toteutunut asiakashyvitys. Työntekijän eläkemaksussa otetaan huomioon puolet hyvitysten arvion korjauksesta. Vuonna 2015 työntekijän maksu on siten 5,70 prosenttia alle 53-vuotiailla (5,55 prosenttia vuonna 2014) ja 7,20 prosenttia 53 vuotta täyttäneillä (7,05 prosenttia vuonna 2014). 

Työnantajan maksu on keskimäärin 18 prosenttia palkoista sekä vuonna 2015 että vuonna 2016.

Kun työantajan kahden vuoden takainen palkkasumma on yli 1,9905 milj. euroa (vuonna 2015), maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omat työkyvyttömyystapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin maksuluokkamallissa.

Oikopolut:

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,7 % vuonna 2015 ja 25,1 % vuonna 2016. Työntekijän osuus on sama kuin yllä sopimustyönantajilla.

Tilapäinen työnantaja on työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8178 euroa vuonna 2015. Tilapäisen työnantajan maksua ei alenna asiakashyvitys.

MEL-vakuutusmaksu

Merimieseläkelain mukaan peritään eläkevakuutusmaksua 22,8 prosenttia palkoista vuonna 2015. Maksu jakaantuu puoliksi työnantajien (11,4 %) ja työntekijöiden (11,4 %) kesken. Kolmasosa MEL-eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL-vakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Aiheesta muualla:

27.11.2015