Tee sähköinen hakemus tai tulosta hakemuslomake

Eläketurvakeskus (ETK) antaa todistuksen siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn aikana. Todistus tulee hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua. Myös poikkeuslupaa (esimerkiksi työskentelyn pitkän keston vuoksi) haetaan samalla lomakkeella.

Tarkempaa tietoa EU-asetuksen soveltamisesta ja sosiaaliturvasopimuksista sekä ulkomaantyön ratkaisujen käsittelyajoista saat ohjeen lopussa olevista linkeistä.

Hae todistusta sosiaaliturvaan kuulumisesta sähköisesti

Työnantaja voi hakea todistusta työntekijälle sähköisesti. Sähköinen hakemus nopeuttaa asian käsittelyä ja osa sähköisistä hakemuksista pystytään ratkaisemaan kokonaan koneellisesti. 

ETK:n sähköiseen hakemuspalveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnon ja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumista. Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisen hakemuspalvelun kautta, ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa tästä menettelystä, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Katso-palvelun kautta.

Hakemuspalvelu toimii toistaiseksi ainoastaan suomeksi. Sähköiseen hakemuspalveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnon ja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumista. Palvelu toimii toistaiseksi ainoastaan suomeksi. 

Tulosta hakemus sosiaaliturvaan kuulumisesta

Hakemuslomakkeen voi myös täyttää ja tulostaa alla olevasta linkistä.  Hakemuslomakkeita saa lisäksi ETK:sta ja Kelan toimistoista. Täytetty hakemus lähetetään ETK:lle postitse. .

Todistuksen myöntäminen

ETK antaa todistuksen A1 tai E 101, mikäli lähettämisen edellytykset täyttyvät ja mikäli työntekijään tai virkamieheen sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, kun hän työskentelee toisessa EU-, ETA- maassa tai Sveitsissä.

Sosiaaliturvasopimusmaahan työkomennukselle lähtevälle ETK antaa edellytysten täyttyessä todistuksen kahdenvälisen sopimuksen perusteella.

Todistuksen voimassaoloaikana sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta työntekomaahan vaan ne maksetaan vain Suomeen.

ETK ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman eri hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin työntekijälle, joka on Suomessa sairausvakuutettu toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä oleskelunsa aikana. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen hoidosta kyseisissä maissa. Työntekijän tai virkamiehen ei siten tarvitse tehdä erillistä hakemusta Kelaan. Sen sijaan ulkomaille mukana lähtevän perheenjäsenen tulee olla yhteydessä Kelaan.

Aiheesta muualla:

Sopimuksettomaan maahan lähtevän hakemus tehdään Kelalle

Jos työkomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä ja Kiina), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.

Oikopolut:

14.01.2016