Sähköinen hakemus ja hakemuslomakkeet

Eläketurvakeskus antaa todistuksen siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn aikana. Todistus tulee hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua. Myös poikkeuslupaa haetaan samalla lomakkeella.

Ulkomaantyön ratkaisujen käsittelyajoista löytyy tietoa alla olevasta linkistä.

Oikopolut:

Sähköinen todistushakemus

Työnantaja voi hakea todistusta työntekijälle sähköisesti. Sähköiseen hakemuspalveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnon ja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumista. Palvelu toimii toistaiseksi ainoastaan suomeksi.  

Tulostettava todistushakemus

Hakemuslomakkeen voi myös täyttää ja tulostaa alla olevasta linkistä.  Hakemuslomakkeita saa lisäksi Eläketurvakeskuksesta ja Kelan toimistoista.

Todistuksen myöntäminen

Eläketurvakeskus antaa todistuksen A1 tai E 101, mikäli lähettämisen edellytykset täyttyvät ja mikäli työntekijään tai virkamieheen sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, kun hän työskentelee toisessa EU-, ETA- maassa tai Sveitsissä.

Sosiaaliturvasopimusmaahan työkomennukselle lähtevälle Eläketurvakeskus antaa edellytysten täyttyessä todistuksen kahdenvälisen sopimuksen perusteella.

Todistuksen voimassaoloaikana sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta työntekomaahan vaan ne maksetaan vain Suomeen.

Eläketurvakeskus ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman eri hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin työntekijälle, joka on Suomessa sairausvakuutettu toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä oleskelunsa aikana. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaisen hoitoon ja korvaukseen hoidosta kyseisissä maissa. Työntekijän tai virkamiehen ei siten tarvitse tehdä erillistä hakemusta Kelaan. Sen sijaan ulkomaille mukana lähtevän perheenjäsenen tulee olla yhteydessä Kelaan.

Aiheesta muualla:

Sopimuksettomaan maahan ei todistusta

Jos työkomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä ja Kiina), Eläketurvakeskus ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, vaan hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.

Oikopolut: 

04.03.2015