Laske eläkekarttuma
 1.   OHJE Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa lopullisen eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy sovellettava elinaikakerroin.
 2.   OHJE Valitse syntymäkuukautesi.
 3.  euroa/kk  OHJE Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi löytyvä karttuneen eläkkeen yhteismäärä (muodossa 2500 tai 2500.00). Työeläke on laskettu vuoden 2014 loppuun ja tarkistettu elinaikakertoimella.
 4.  euroa/kk  OHJE Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin (muodossa 2500 tai 2500.00).
 5. vuotta kuukautta.   OHJE Valitse tähän se ikä, johon asti työskentelet ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Työskentelyn oletetaan jatkuvan keskeytyksettä tähän ikään asti. Ikä voi olla alle 63 vuotta, mutta karttuneen vanhuuseläkkeen saa vähentämättömänä vasta 63-vuotiaana.
Laskennan tulokset elinaikakertoimella tarkistettuna
 1. euroa/kk.
 2. euroa/kk.
 3. euroa/kk.
 4. euroa/kk.
 5. euroa/kk.
Ohjeet
 1. Tätä laskuria voit käyttää arvioidaksesi tulevan eläkkeesi suuruusluokkaa. Tulevaan eläkkeeseen vaikuttaa olennaisesti omien ansioiden kehitys ja lopullinen eläke voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessä.
 2. Eläkkeen saa vähentämättömänä aikaisintaan 63-vuotiaana. Tämä laskuri laskee karttuman sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan 63-vuotiaana.
 3. Eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus 0,4%/lykkäyskuukausi, jos eläkkeelle siirtyminen menee yli 68 vuoden iän. Tämä laskuri ei laske lykättyä vanhuuseläkettä.
 4. Laskuri laskee vain vuoden 2005 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaista karttumaa sellaiselle henkilölle, joka ei ole vielä eläkkeellä. Eläkettä karttuu vuodessa 1,5 % ikävälin 18-52 vuosiansioista, 1,9 % vuodessa ikävälin 53-62 vuosiansioista ja 4,5 % vuodessa ikävälin 63-68 vuosiansioista. Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Kerroin vaikuttaa 1948 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeisiin. Lisätietoa elinaikakertoimesta Työeläke.fi
 5. Jos työurasi on alkanut ennen vuotta 2005 ja olet alle 60-v., sinulle on karttunut eläkettä 1,5 % 60 ikävuoden täyttämisvuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun asti. Jos olet täyttänyt 60 vuotta ennen vuotta 2005, sinulle on karttunut eläkettä 2,5 % 60 ikävuoden täyttämiskalenterivuoden alusta lähtien vuoden 2004 loppuun asti. Eläkettä on karttunut korkeintaan 65 vuoden ikään asti ajalta ennen vuotta 2005. Näitä karttumia laskuri ei laske, vaan ne voi syöttää ansaitun eläkkeen määrä-kohtaan. Tiedot löytyvät esimerkiksi työeläkeotteelta, joka lähetetään vuodesta 2008 alkaen yksityisellä puolella työskennelleille kotiin.
 6. Julkisella sektorilla eläkettä on karttunut hieman eri tavalla ennen vuotta 2005 kuin yksityisellä puolella. Vuodesta 2005 alkaen eläkkeen karttumissäännöt ovat lähes samat kummallakin sektorilla. Lisätietoja julkisen puolen eläkkeistä www.keva.fi.
 7. Työntekijän työeläkevakuutusmaksut vähennetään palkasta eläkettä laskettaessa. Ne ovat vuoden 2015 tasossa. Yrittäjien työtuloista työeläkemaksua ei vähennetä eläkettä laskettaessa, joten yrittäjälle laskuri antaa kyseisellä työtulolla hieman liian pienen arvion.
 8. Pienituloisen eläkkeensaajan on mahdollista saada kansaneläkettä. Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän. Lisätietoa kansaneläkkeestä www.kela.fi.
 9. Tarkemman arvion omasta eläkkeestäsi saat laskurisivun linkeistä tai omasta eläkelaitoksestasi.