Julkisten alojen eläkemaksut

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu vuonna 2017

Kevan jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät.

Vuosi Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
 2017 17,05 % 6,15 % 7,65 %


Varhaiseläkemenoperusteinen
maksu vaihtelee suuremmilla työnantajilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Maksun yhteismäärä on noin 149 milj. euroa (arviolta 0,9 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen koko palkkasummasta). Pientyönantajilla varhaiseläkemenoperusteinen maksu on 0,9 prosenttia palkoista.Jäsenyhteisöjen työnantajan palkkaperusteinen maksu on 17,05 prosenttia palkoista.

Lisäksi osa työnantajista maksaa eläkemenoperusteista maksua, jonka kokonaismäärä on 663 milj. euroa (arviolta 4 prosenttia palkkasummasta). Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan TyEL:n maksutason ja Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kestävän maksutason erotus.

Lisäksi Kevan jäsenyhteisöjen työnantaja tilittää työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 28,50 % Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Aiheesta muualla:

Valtion eläkemaksu vuonna 2017

Valtion eläkejärjestelmässä peritään eläkemaksua vuonna 2017 seuraavasti:

Kokonaismaksu Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
Yleinen tariffiluokka 21,22 % 6,15 % 7,65 %
Eläkeiän 55 v., 58 v. tai 60 v. valinneet tai eroamisikä 26,47 % 6,15 % 7,65 %
Sotilaat 32,99 % 6,15 % 7,65 %

Valtion eläkemaksuun sisältyy työnantajakohtainen työkyvyttömyysriskimaksu (keskimäärin 0,69%) ja hoitokuluosa 0,32%. Taulukon luvut ovat kokonaismaksuprosentteja, joihin sisältyy työntekijän eläkemaksu.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 23,60 prosenttia valtion eläkejärjestelmän palkkasummasta. Työnantajan osuus eläkemaksusta saadaan vähentämällä kokonaismaksusta keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu 6,65 prosenttia.

Lisäksi valtion työnantaja tilittää Kevalle työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kaikki valtiotyönantajien maksamat eläkemaksut maksetaan Valtion Eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta.

Valtion Eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen valtion eläkeasioiden hoitamisesta.

Valtion palveluksessa eläkkeensaajille karttuneet eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista rahoista. Valtion Eläkerahastosta tuloutetaan eläkkeiden kustantamiseen vuosittain euromäärä, joka vastaa noin 40 prosenttia valtion palveluksessa eläkkeensaajille kertyneistä eläkkeistä. Loput näistä eläkkeistä katetaan muilla valtion talousarvion tuloilla eli esimerkiksi verorahoilla.

Aiheesta muualla:

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksu vuonna 2017

Vuosi Kirkon seurakuntien työnantajan eläkemaksu Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
 2017 23,8 % 27,8 % 6,15 % 7,65 %

Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 23,8 prosenttia.

Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu on 27,8 prosenttia.

Lisäksi kirkon työnantaja tilittää Kevalle työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymä on arviolta 30,68 prosenttia palkkasummasta. Eläkemaksujen lisäksi seurakunnilta peritään erillisenä eläkerahastomaksuna 4,0 prosenttia vuoden 2016 kirkollisveron tuotosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut maksetaan Kirkon eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta. Erillisen eläkerahastomaksun Kirkon eläkerahasto perii itse työnantajilta.

Kirkon eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasioiden hoitamisesta.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN