Osa-aikaeläkkeiden myöntäminen päättyy

Osa-aikaeläke poistuu työeläkejärjestelmästä. Viimeiset osa-aikaeläkkeet voivat alkaa 1.1.2017. Aikaisemmin myönnetyt osa-aikaeläkkeet voivat jatkua, ja niihin sovelletaan ennen vuotta 2017 voimassa olleita säännöksiä. Osa-aikaeläkkeen korvaa osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Osa-aikaeläkkeen voi saada 61–67-vuotias vakuutettu, jolla on riittävästi työuraa eläkettä edeltävinä vuosina. Osa-aikaeläkkeen hakijan on siirryttävä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön eikä hän saa saada muuta omaan työuraan perustuvaa eläkettä.

Siirryttäessä osa-aikaeläkkeelle työnteon on vähennyttävä siten, että osa-aikatyöstä saadut ansiot ovat 35–70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Osa-aikatyön tekeminen on edellytys eläkkeen saamiselle.

Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 prosenttia eläkettä edeltäneen vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta (työansioiden alenemasta), kuitenkin enintään 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta vanhuuseläkkeestä.

Vuonna 2016 osa-aikaeläkkeelle siirtyi 4 900 vakuutettua, mikä on noin 1 200 edellisvuotta enemmän. Osa-aikaeläkemeno oli vuonna 2016 alle prosentin koko vuoden työeläkemenosta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: