Rahavirrat-visualisointi näyttää metsän puilta

Joidenkin mielestä eläkevaroja on niin paljon, että eläkkeitä voisi korottaa. Toisten luottamus työeläkejärjestelmän kestävyyteen on taas koetuksella. Mutta onko työeläkkeiden rahoituksen periaatteet aina ymmärretty oikein? Onko rahoitusta edes mahdollista ymmärtää ilman yksityiskohtiin menemistä?

Nuoret tuntevat paljon paremmin eläketurvaa kuin luulevat

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa suomalaisista ei tunne eläketurvaa. Erityisesti nuorten tuntemus on osoittautunut heikoksi. Nämä tutkimukset ovat pääsääntöisesti analysoineet suomalaisten omia käsityksiä eläketuntemuksensa tasosta. Niissä vastaajilta on kysytty, miten hyvin he kokevat tuntevansa  eläketurvaa. Vähän kuitenkin tiedetään, miten hyvin suomalaiset oikeasti tuntevat eläketurvaa. Muuttuuko kuva tuntemuksen tasosta, jos tarkastelun kohteena on koetun […]

How to make pension systems more robust – Automatic adjustment mechanisms as a response to longevity

Without adaptation, increasing life expectancy entails cost-increases for statutory pension systems. In Finland, earnings-related pensions have undergone a major reform by adapting both retirement ages and the pension formula to increased life-expectancy. The European Commission’s Annual Employment and Social Developments Review lifts up the Finnish reform as an example of how to incentivize longer working […]

Työkyvyttömätkö töihin?

Vanhuuseläkkeiden alaikärajaa nostettiin vuoden alussa toteutetussa eläkeuudistuksessa, jotta työurat pidentyisivät ja eläkkeet paranisivat. Monet sairaat ja työttömät protestoivat. Milläs pidennät työuraa, kun ei kukaan huoli tai ei kykene töihin. Yksi hallituksen kärkihankkeista on saada työkyvyttömiä tai paremminkin osatyökykyisiä töihin. Miten se voisi tapahtua?

Lähteekö syntyvyys nousuun, kun taloustilanne kohenee?

Syntyvyys on kuluneen kuuden vuoden aikana laskenut jyrkästi, ja tänä vuonna lasku näyttää jatkuvan. Syntyvyyden nopea vähentyminen on herättänyt keskustelua myös eläkejärjestelmän ja koko julkisen sektorin taloudellisesta kestävyydestä. Ongelmalliseksi julkisen talouden kannalta tilanne muuttuu silloin, jos alhainen syntyvyys jatkuu pitkään.