Perhe-eläkevaihtoehdot olisivat muutos Ruotsin suuntaan

Hiljattain julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perhe-eläkeselvityksessä tarkasteltiin myös muiden maiden eläketurvaa perheenjäsenen kuollessa. Mukana vertailussa olivat Pohjoismaat, jotka muodostavat meille luonnollisen vertailuryhmän sosiaalivakuutuksen alalla. Lisäksi raportissa katsottiin miten asia on järjestetty joissain Keski-Euroopan maissa. Raportissa esitettiin lopuksi vaihtoehtoja perhe-eläkkeen kehittämiseksi. Nämä vaihtoehdot näyttäisivät siirtävän Suomen perhe-eläkejärjestelmää varsinkin Ruotsin suuntaan.

Flexible retirement eroding the cliff-edge between work and retirement?

In its latest pension reform, Finland relaxed the rules for retirement, giving people more freedom to combine work and retirement. By introducing a new partial pension, Finland is following the old-age pension scheme design of Sweden and Norway. So far, the experiences from all three countries indicate that people want to combine work and retirement […]

Yhteisannuiteetti – leskeneläketurvaa omakustanteena

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 7.4. selvityksen, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa, sen historiaa ja kehittämisvaihtoehtoja. Yhtenä kehittämismallina tarkastellaan uutta eläke-etuutta – yhteisannuiteettimuotoista leskeneläkettä. Yhteisannuiteetti tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa osa omasta vanhuuseläkkeestä leskeneläkkeeksi, jota maksetaan puolisolle kuoleman jälkeen.

Perhe-eläkeselvitys nostaa lapseneläkkeet esille

Sosiaali- ja terveysministeriön kolmikantainen selvitystyö perhe-eläkkeistä on juuri julkaistu. Selvityksessä on uutta tietoa eläke- ja väestörekistereistä, siinä arvioidaan järjestelmän toimivuutta ja tuodaan esiin jatkokeskustelun pohjaksi joitakin kehittämismalleja. Julkisessa keskustelussa esille nousee yleensä vain leskeneläkkeen oikeutus tai vääryys. Kehittämismalleissa keskeistä on kuitenkin lapsen eläketurvan parantaminen.

Etätyössä Espanjassa – miten käy sosiaaliturvan?

Pienessä ohjelmistoalan yrityksessä työskentelevä Liisa haluaisi muuttaa Espanjan lämpöön ja tehdä sieltä käsin töitä etänä suomalaiselle työnantajalleen. Työnantajalle menettely sopii hyvin, ja miksei sopisi – tekeehän Liisa nytkin paljon töitä kotoaan käsin. Vaikka työntekijän ja työnantajan näkökulmasta etätyössä muuttuu vain kotitoimiston sijainti, on toisessa EU-maassa työskentelyllä merkittävä vaikutus työntekijän sosiaaliturvaan.