Skip to main content

Pitkän aikavälin laskelmat

Eläketurvakeskus on päivittänyt pitkän aikavälin laskelmansa lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Laskelmien lähtökohtana on Tilastokeskuksen väestöennuste ja uusi vahvistettu työeläkelainsäädäntö.

Raportissa lisäksi:

  • optimistisen ja pessimistisen talouskasvun skenaariot
  • herkkyyslaskelmia: kuolevuus, maahanmuutto, ansiotaso, työllisyys ja eläkevarojen tuotto
  • sukupuoli- ja koulutustasokohtainen laskelma eläkkeiden suuruuden kehityksestä
  • sisäisen tuoton laskelma, joka kertoo kuinka suuren tuoton ikäluokat ja sukupuolet saavat eläkemaksuilleen.

Tiedote 27.10.2016 | RaporttiInfon 27.10.2016 kuvapaketti SlideSharessa

Lisää Etk.fi:ssä: Pitkän aikavälin ennustelaskelmat – uusimmat laskelmatulokset

Rajat ylittävä yhteistyö toimii työelämäasioissa

Työkyvyttömyys ja työpahoinvointi aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle ja yrityksille. Kilpailun vuoksi työeläkealan yhteistyö työelämäasioissa on kuitenkin vähäistä. Esteitä voidaan ylittää, jos halua löytyy, kirjoittaa Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma.

eläkkeiden indeksointi

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi, on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2016. Eläketurvakeskus on arvioinut mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville. Lisää indekseistä ja arvioista

@ETKINFO

Työeläkejärjestelmän kattavuus ja pakollisuus korostavat yhdenvertaisuutta. Eläke ei erottele kuka on mistäkin kotoisin. Se ei valikoi kansalaisuutta tai etnistä alkuperää. Toisin sanoen työeläkejärjestelmälle maahanmuutto kelpaa, kertoo Työeläke-lehti.