Skip to main content

Eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus

Vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneiden työuran pituus oli keskimäärin 32,7 vuotta. Tässä luvussa on mukana myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet.

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työura oli keskimäärin 35,5 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien miesten työura on 1,6 vuotta pitempi kuin naisten. Keskeinen syy eroon on lastenhoito.

Työeläkeindikaattorit 2016

Työttömyysputki vai syrjintälupa

Politiikan huipulta räväytettiin taas: armahdus ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille ja eikun eläkkeelle. Ajatus siitä, että työttömyysputkesta pääsisi kertalaakista eläkkeelle, kantaa inhimillisyytensä vuoksi, mutta ikärakenteesta johtuvaa ongelmaa se ei hoida. Temppu ei myöskään hoitaisi työmarkkinoilla jylläävää epäluuloa ikääntyneitä kohtaan, kirjoittaa Akavan työelämäjohtaja Maria Löfgren blogissaan.

eläkkeiden indeksointi

Työeläkeindeksi on esiintynyt tiheään tahtiin julkisessa keskustelussa. ETK on arvioinut kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen vaikutuksia.
(06.04.) Eläkkeiden ja ansioiden kehitys – mitä indeksit kertovat? Johtaja Mikko Kauton blogi-kirjoitus
(31.03.) Arvioita työeläkeindeksin muuttamisesta palkkatasoindeksiksi
(03.02.) Koottua tietoa eläkeindeksistä

@ETKINFO

Työeläkeindikaattorit on kompakti tietopaketti työeläketurvan tilasta ja ennakoidusta kehityksestä. Katsauksessa eläkepolitiikan tärkeimmät mittarit ja avainluvut on ryhmitelty kolmen aihekokonaisuuden mukaan: työurien pituus, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus.