Skip to main content

Poimintoja muualta

Eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus

Vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneiden työuran pituus oli keskimäärin 32,7 vuotta. Tässä luvussa on mukana myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet.

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työura oli keskimäärin 35,5 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien miesten työura on 1,6 vuotta pitempi kuin naisten. Keskeinen syy eroon on lastenhoito.

Työeläkeindikaattorit 2016

Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – ja aikanaan eläkkeellä

Maahanmuuttajat ovat moninainen joukko. Tästä syystä myös heidän työllisyydessä on suuria eroja, Pellervon Taloustutkimuksen ekonomisti Henna Busk kirjoittaa blogissaan

eläkkeiden indeksointi

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi, on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2016. Eläketurvakeskus on arvioinut mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville. Lisää indekseistä ja arvioista

@ETKINFO

Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on parantunut merkittävästi 1990-luvulta. Erot ryhmien välillä ovat kuitenkin suuria. Vähiten työllistä aikaa on kertynyt Lähi-idästä tai Somaliasta muuttaneille naisille. Suurin työllisen ajan osuus on Virosta saapuneilla nuorilla miehillä, käy ilmi ainutlaatuisesta rekisteritutkimuksesta.